Pregovori o vremenu

Slovenija ima v vsej svoji majhnosti zelo raznoliko podnebje. Leži namrec na stičišču Alp, Panonske nižine in Jadranskega morja. Ti reliefni in geografski pojmi imajo velik vpliv na podnebje. Tako imamo na jugozahodu države submediteransko podnebje, v okolici Alp na severu Alpsko podnebje in na severovzhodu v Panonski nižini zmerno celinsko podnebje.

Na spodnji mapi si lahko ogledaš pregovore, ki smo jih zbrali do sedaj.


View Reki o vremenu in a larger map

Dodaj nov pregovor

Člani ŽvN želimo zbrati čimveč ustnih izročil/rekov in splošnih resnic o vremenu, iz celotne države in poiskati vzorce. Če poznaš tudi ti kakšen rek ali karkoli, kar bi nam lahko pomagalo pri napovedovanju vremena, prosimo, vnesi to v spodnjo anketo.